Velg en side

Energien er konstant

Energien er konstant. Det du kan bestemme er om den skal være positiv eller negativ. Vi hjelper til å få dette ut i de selskapene vi arbeider for.

Vi har brukt syklingen

Et godt eksempel er det vi gjorde i Atea. Der ble syklingen og energien et begrep. Konseptet var at «Alle til mål». Og det var ledelsen i selskapet som var med og sørget for at alle kom til mål

Det holder med en dråpe!

Tar du en dråpe surmelk i en vanlig liter med melk . . . er hele literen surmelk dagen etter. Dette gjelder også alle ledergrupper eller avdelinger i en bedrift. Situasjonen er at vi snakker om mye – men problemet er det vi ikke snakker om.

Stolt Sterkere Sammen

Konseptet Stolt Sterkere Sammen ble startet for å få mer energi inn i organisasjonen.

Hva er GRIT

Grit er kraften i det å sette seg mål og evnen til å nå dem. Er ikke målene satt, er det heller ingen som når dem. Det beste eksemplene er superhønene. I Norge er det mange Superhøner som får bestemme.

Sykefravær fra 9,2 til 2,7%. Verdi 84 millioner i året

For å få ned sykefraværet i Atea ble syklingen brukt som et aktivt redskap. Sykling er nesten det eneste som alle kan være med på, men blir ikke ledelsen med blir heller ikke noen annsatte med.

Møte i Grotten gir magiske resultater

Grotten er møtelokalene til Langholm Design. Her er det enkelt å få atmosfæren og at folk trives. Du kan ha enkle dagsmøter, møter kombinert med sosialt samvær i etterkant, eller gå for full middag med pianist og det  hele.