Velg en side

Realledelse er det som gir tillit. Fellesskapet er det som gir resultater

De fleste selskaper ønsker å bygge slike fellesskap og ofte vet de hva som skal til. Likevel er det de færreste som «gjør det de vet» – fordi erkjennelse ikke er nok til å motivere oss. «Resultater Nå»-team har vist at de evner å omsette viten til handling. Det er noe som blir lagt merke til. Mer enn fellesskap . . . også en dyktig rådgiver/trener eller begge deler. Hva gjør en dyktig trener… jo, han bryr seg om deg. Han bruker mye tid på å finne ut riktige og velfunderte måter å gjøre ting på, slik at du fortere når dine mål. Men ofte er det slik at treneren ikke tenker ut nye ting, men minner deg på eller repeterer for deg de tingene du allerede kan.

Fellesskapet gir anerkjennelse og skaper suksesser. Noe av det viktigste er å mestre relasjoner til andre, så vel businessrelaterte kunder som kollegaer og venner. Og når man tenker over det: Hvem ønsker å lære, vokse, og bli mer suksessfull bare med seg selv? For oss er den sterkeste ressursen de relasjonene vi har til andre. Dette åpner alle de dørene vi trenger.

Mestrer vi disse relasjonene, finnes det ingen grenser for hva vi i ResultaterNå Team kan oppnå.

Det trenger ikke å være så vanskelig, Viktigste er å finne ut nå situasjonen og sammen sette seg mål. Ser mann målet trenger det ikke være så vanskelig å nå dem.

Får vi selvfølelsen i et selskap til å stige. Stiger resultatet med det samme. Hadde flere ledere vært klar over dette, så hadde de vist hvor de kan hente ut resultat og overskudd. Og ikke minst fornøyde ansatte. Alle blir vinnere.

Vi kaller dette Niagara Syndromet. Når vi ser ledere som flyter med og ikke tar styring. Det blir som å sitte i en liten båt og flyte mot Niagrafossen og ikke prøver å styre unna. Ledere som tar tak og gjør grep for å styre selskapet de leder i riktig retning er de som vi lykkes.

Leonardo DiCaprio er en av verdens mest anerkjente skuespillere. Selv om han kanskje ikke er så mye bedre enn andre skuespillere, er han bedre til å gjøre skuespillerne han har rundt seg gode. Det er forskjellen.

Kraften ligger i de ansatte. Det er lett å glemme det, så her er det viktig med påfyll av energi.