Velg en side

Sykling har en undervurdert verdi. Det er noe alle kan være med på.

Se på hva vi gjorde med syklingen i IT-selaskapet Atea kan være et godt eksempel på hva som er mulig å oppnå. Der lagde vi et motto som het «Alle til mål». Vi satt oss mål og kjøre Lillehammer Oslo som er nesten 200 km og mer enn langt nok for de flest. Vi hadde selvfølgelig noen grupper med sprekinger som ønsket å se hvor fort de klarte å kjøre, men hoveddelen av Atea´s deltakere var motoet og komme seg til mål. Vi var neste 500 deltakere på det meste, men når flere av lederne ikke tok seg tid til å bli med falt interessen på direkten. Den viktigste grunnen til at vi satt i gang med syklingen var et ekstremt høyt sykefravær på 9,2%. Ettter noen år var dette sykefraværet gått ned til 2,7%. Det utgjør for et selskap som Atea 84.000.000,- kr i året (Som er på bunnlinjen)

HVA KAN DU FÅ HJELP MED AV LANGHOLM DESIGN: Vi kan gjennomføre aktiviteten sykkel inn i selskapet. Påvirke til at flere ser nytten av å bevege seg. Vi kan bli med på å gjennomføre treninger og sammen oppnå felles mål. Vi kan arrangere årlig treningstur som f.eks til Mallorca. Eller rene foredrag om hvordan du kan få mest igjen for syklingen som treningsform.

Uten resurspersoner som Marianne hadde Atea ikke fått til det de fikk til med syklingen, men når ledelsen slutter!!! Slutter også de ansatte. Da hjelper det ingen ting. Selv om en har en person som Marianne.

Fellesskapet som sykling gir er det ingen annen sport som gir. Dette med å gjøre ting sammen og verdien over å føle at en er med i et fellesskap er uovertruffent.

Tiden etter syklingen er like viktig som syklingen. Dette sosiale samværet er det ingen ting som kan konkurrere med.

Små og stor grupper får tid til å bli kjent med hverandre og oppleve positive ting sammen. Vi tror sykling er helt unikt her.

Sykling er i vinden og det er mange som utaler seg at de kan dette. Vi kan sykkel og har Kongepokaler, Verdensmesterskap og Olympisk Gull i eget hus. Det er det iongen andre som har.

Det er så mye mer en bare syklingen som gir varig verdi. Her ved felles middag hvor alle er invitert. Her hagler det med lovord over hva arbeidsgiver stiller opp med.

Atea hadde årlige turer til Mallorca. Her fra en av stoppene i Santa Maria. Hit kom også de som ikke skulle sykle langt. (de trodde ikke de hadde syklet langt, men det ble 84 km)

Faste treninger i Mariadalen. Der kunne vi trene på det som er noe av det viktigste med sykklingen. Det å lære å kjøre rolig. Deter det ikke mange som kan.

Atea brukte syklingen også til å være med i internasjonale arrangemeter. hvor dette ble kombinert med treff av kolellegear de normalt ikke traff.